Điều khoản sử dụng

Một số điều khoản sử dụng khi Quý khách mua sắm

1. Được phép sử dụng thông tin

  • Shop được phép sử dụng thông tin của Quý khách để liên lạc trao đổi xác nhận đơn hàng.
  • Đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie và tín hiệu mạng để đo lường thông tin khách hàng.

2. Cam kết sử dụng thông tin

  • Thông tin của Quý khách được bảo vệ tuyệt đổi, những thông tin nhạy cảm như Số điện thoại, Email sẽ hoàn toàn được bảo mật và không cung cấp cho bất kì bên thứ 3 nào.
  • Thông tin Quý khách chúng tôi lưu trữ chỉ để dùng liên lạc với Quý khách, nên Quý khách yên tâm sẽ không bị bên thứ 3 làm phiền