Chính sách đổi trả hàng

Điều kiện đổi hàng

  • Hàng hóa bị hư hỏng do quá trình vận chuyển.
  • Sản phẩm Quý khách đã mua trong vòng 7 ngày trên hóa đơn, sau 7 ngày sẽ không được đổi hàng.

Lưu ý: Đổi hàng Quý khách có trách nhiệm thanh toán toàn bộ phí vận chuyển phát sinh

Quý khách không thể trả hàng sau khi đã thanh toán.